Oferta

Księgowość jakiej potrzebujesz...

Start > Oferta

Księgowość

Prowadzenie ewidencji sprzedaży, prowadzenie rejestrów VAT (dotyczy płatników VAT), sprawdzenie dokumentów źródłowych...

Kadry i płace

Sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenie akt osobowych pracownika...

Zarządzanie należnościami

Wnioski o dotacje do Urzędu Pracy i Funduszy Europejskich dla osób, rozpoczynających działalność gospodarczą...