Prowadzenie księgowości Zielona Góra

Podstawowe elementy usługi

Start > Prowadzenie księgowości Zielona Góra

Prowadzenie księgowości Zielona Góra

Księgowość (buchalteria) – jest podstawowym elementem składowym rachunkowości. Księgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości.
Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

prowadzenie księgowości zielona góra