Kadry i płace

Informacje o ofercie...

Start > Services > Kadry i płace

Służymy pomocą

Zastanawiasz się jakich usług faktycznie potrzebujesz?
Zadzwoń – pomożemy i doradzimy.

OBSŁUGA KADROWA

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne)
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 • obsługa kontroli ZUS

OBSŁUGA PŁACOWA

 • sporządzanie list płac z umów o pracę
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)
 • sporządzanie deklaracji PFRON