Zarządzanie finansami

Cennik usług

Start > Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami

Zakres podstawowych usług:

 • wnioski o dotacje do Urzędu Pracy i Funduszy Europejskich dla osób
 • rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • wnioski do Urzędu Pracy o dofinansowanie na stworzenie stanowiska pracy,
 • wnioski o staże,
 • wnioski o dofinansowanie dla firm – fundusze unijne,
 • biznes plany.

STOSUJEMY INDYWIDUALNĄ NEGOCJACJĘ CEN

Zakres pozostałych usług:

 • obsługa rachunku bankowego,
 • dodatkowe raporty i zestawienia zgodne z wytycznymi klienta,
 • przygotowanie przelewów,
 • bieżące monitorowanie należności,
 • sporządzenie zestawień należności i zobowiązań,
 • wnioski kredytowe.

STOSUJEMY INDYWIDUALNE NEGOCJOWANIE CEN